Các công ty Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu tại An Giang

Danh sách các công ty và doanh nghiệp Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu tại An Giang

Trung Tâm Lưu Trữ

1600782512-004

16C Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên

Hồ Văn Bé Hai

1601926012

ấp Tân Thạnh, Thị trấn Long Bình, Huyện An Phú

Đào Lê Lan Thảo

1601325276

Số 767, Thủ Khoa Huân, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc

Võ Thị Kiều Trinh

1601243538

Tổ 12, khóm Vĩnh Phú, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc

Bùi Thị Mỹ Tiên

1601285217

Tổ 19, khóm Vĩnh Tây 1, Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc

Đỗ Thị Xuân Hoa

1601268589

Hẻm 3, tổ 18, khóm 3, Thủ Khoa Nghĩa, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc