Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại An Giang

Ở An Giang đang có 17319 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 11 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở An Giang tập trung chủ yếu ở Thành Phố Long Xuyên 5571 công ty, Huyện Chợ Mới 1727 công ty, Thành phố Châu Đốc 1492 công ty, Thị Xã Tân Châu 1287 công ty, Huyện Thoại Sơn 1144 công ty, Huyện Châu Phú 1133 công ty, ...

CÔNG TY TNHH NKT AN GIANG

1602125103

số 21, đường số II, K.Long Thạnh D, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu