Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại An Giang

Trên địa bàn An Giang đang có 15,822 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 11 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở An Giang tập trung chủ yếu ở Thành Phố Long Xuyên 5,087 công ty, Huyện Chợ Mới 1,608 công ty, Thành phố Châu Đốc 1,394 công ty, Thị Xã Tân Châu 1,164 công ty, Huyện Thoại Sơn 1,035 công ty, Huyện An Phú 1,032 công ty, ...

CÔNG TY TNHH LĨNH PHI

1602079601

Lô 12 I10, Khóm Đông Thịnh 9, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên